Navigator
Facebook
Search
Ads & Recent Photos
Recent Images
Random images
Welcome To Roj Bash Kurdistan 

just a little test

Practice speaking Kurdish here, Don't be shy , Mijar û tewer bi Kurdî

Re: just a little test

PostAuthor: Lost » Wed Oct 15, 2008 11:44 pm

Emanoelkurdistani wrote:illaw kake Hewléríyekem,
Sipas bo Xwa bo ew hemú birriştane (ní’metane) wa dawíyete éme ú sipas bo to bo hewallpirsíyeket, to çonít birakem? xasít?
Ewe bírúray şíríní xote birakem ke zaraway éme şíríní debíní. Wella rénúsíní toş zor baş e. Yaní to dezaní çon binúsí tenya debé hendék çawekanit jírew bikey (çaw jír kirdin = díqqet kirdin < min zor kínim heye wişey Erebí ya Turkí be kar bénim!)


EmanoelKurdistani, Ezanî to zor şîrîn û mîhrebanî ?
bira şîrînekem .. Etwanî be - [sîver] bangim bikeyt, Nawî rastî xome .. le peymannamey sîver-ewe hatwe
[ my name is Siver it it is a kurdish version of Sèvres [ Treaty of Sèvres ] in 1921 ...]


Zor xoşhhallim be wişe cwan û şirînekanî êwe .. kurdî rojhellat zorêk berrêz û meznin le çawî êmey hewlêrî .. wek hemû kurdêkî dîke .. bellam behoy têkellbûnman legell kurdî roj hellat û core nasyawîêkman legell yek peydakirduwe .. zorêk hawrrêy rojhellatî enasim le kolêj .. be berdewamî legellyanim û hemû kat debê qisem bo biken .. yanî, nabêt bê deng bin .. zarawekeyan fire şîrîne..

Emanoelkurdistani wrote:tenya debé hendék çawekanit jírew bikey (çaw jír kirdin = díqqet kirdin < min zor kínim heye wişey Erebí ya Turkí be kar bénim!)


Zor rast ekeyt .. ezanim ellêy çî .. bellam ewey rastî bêt, ême lêre le hewlêr le katî qise kirdin komellêk wişey zor bekarehênîn ke lewaneye erebî yan turkî bêt .. xellkî êre beşêweyekî giştî wan ..mnîş bêberî nîm lewan .. daway bexişîn ekem ke lekatî qisekirdinim hendê wişey erebî yan turkît binûsim .. bellam hewll edem taweku bom bikrêt bekaryan nehênim .. toş etwanî hawkarî/komekîm bikeyt ..


Emanoelkurdistani wrote:(dewllemend~ Arabic dewllet + Kurdish mend!)


Emanoelkurdistani wrote:(basí < Arabic “behth”


Lewaneye to rast bêjît .. em wişane hîçêan kurdî nebê, bellam lêre le başur em wişane bekardên .. hetaweku le damu dezga resmyekanîş .. le nêwî perrawî[katb]î zimanî kurdîş her ew wişane bekat dên .. boye êwey rojhellatî dewllemenditrin le êmey başurî le rûy zimanewe û min dillnyam ke êwe serçaweyekî zor mezin debin bo standardikrdnî zimanî kurdî ..

Kitab[book] + defter[copybook]
Lêre le hewlêr û sulêmanî xellik em wişane bekardênin, Bellam le rastya wuşe kurdyeke bo katib= perrawe û bo defterîş= tyanûse

English - Arabic - Kurdish
Book - Kitab - Perraw
Coopybook -Defter - tyanûs

Bellam xecallet xoman eger to perraw yan tyanûs bekarbhênî, xellkêkî zor kem ezanê to basî çî deket ..

Emanoelkurdistani wrote:Qisekanit dirúst e kake bellam miníş dirúst núsíwme! Le zarawakaní Erdellaní, Lekí, Gerrúsí, Feylí ú Kelhúrí da níşanéy yeke kesí ko “-ím” e. Le Sine “-ín”íş be kar dehénín. Bo nimúne:
Kurmancí : em xwe di-béj-in
Hewlérí : xoman de-llé-yn
Mehabadí : xoman de-llé-yn
Silémaní : xoman e-llé-yn
Erdellaní (Sine) : xweman e-yj-ím (e-wéj-ím)
Gerrúsí (Bícar) : xweman d-úyş-ím (di-wíş-ím)
Kelhúrí (Kirmaşan) : xweman úş-ím
Feylí (Ílam) : xweman (wíj-ím)
Lekí (Hersín) : xweman m-úş-ím (me-wíş-ím)


Destekanit xoş bêt bo em rûnkirdineweye .. le rastya min wamzanî rêzman êweş herweku êweye bellam wa dyare cyawazyek heye lem babete, dûbare destekanit xoş bêt u ezyetim dayt

Bebirrway min zimanî standardî kurd lewaneye be rênusî latînî bêt .. ştêkî xirap nye, bo kurdî turkyaş ştêkî zor baş debê, herçende ewaney êsta be rênusî latînî nanusin yaxud natanin bixwênnewe tûşî astengyek ebin bellam her fêrî debin .. min zor zor zor baş nîm bellam etwanim bixwênmewe û têy bigem ..


Emanoelkurdistani wrote:Be híway ew roje píroze!

Be hîway ew roje pîroze ..

matin123 wrote:@ kak siver

Haltan chone kak siver? Bashin? Hewler chone? Hewa chone? Be birim hes taze ke hatim be roj bash, legel ewa we kak sohrab ashna bime. we ewa komekim kirdin. dubare, spas !


Zor supas .. metîn gyan ... Eweyş mîhrebanî xotane ..
Min zor başim supas bo xiwa .. hewlêrîş zor xoşe bê êwe naxoş ..
Keş û hewa lêre êsta berew fênkî eçê, maweyek ber le êsa zor zor gerim bû bellam êsa baştir buwe ..

Bellê bîrim dêt ke taze hatît bo roj baş .. kak sohrab înca min bexêrhatniman kirdît .. û min zor dillxoşim ke betoş aşina bûyn ..

Ême noker û xizmetkarî êweyn ..her çyekitan pêwîst bêt be dill û be gyan komekitan ekeyn .. dubare supas bo wişe şîrînekanit û gewreyy û mîhrebanî xotan ...
Last edited by Lost on Thu Oct 16, 2008 12:12 am, edited 1 time in total.
Image
Eî xuda bo waye çaw kejallekem
Boçî napirsê le derdu hhallekem
Min perêşanim weku egirîcekey
Boçî dûre boçî nayîte mallekem
User avatar
Lost
Shermin
Shermin
 
Posts: 178
Joined: Wed Oct 10, 2007 12:34 pm
Location: Kurdistan
Highscores: 0
Arcade winning challenges: 0
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nationality: Kurd

Re: just a little test

Sponsor

Sponsor
 

Re: just a little test

PostAuthor: KurdiBoy » Wed Oct 15, 2008 11:51 pm

Emanoelkurdistani wrote:
KurdiBoy wrote:
Emanoelkurdistani wrote:Silaw We Bira Ser Pél Zehawíegem.

Kake gíyan to hendék le karaktiregan Elífbay Kurdí nadurust enúsít. Bo nimúne baye binúsít “eme” ~ “this, it” bellam to núsíte “ama”. Ya her wa binúse “herké” ne “harké”. Le Elífbay Kurdí da “e” yané “a” Englísí ú “é” yané “e” Englísí.

Rastí íse erray çí gerekte çeplaxeman lé bikutít?! :)


raste min xalki ser pél ú zehawim, ey to chon azanít?

belé zortir try ekem taku elifbé ke fere bum

*çepley kuta* :lol:


Zarawaget (díyalekteget) fire be hín Sine nizíke. Xwet wetit ke dayk ú bawkit hín Ser Pél Zehawin.
Fire xas e biragem, eger ehyanen her pirsgirik (múshkíl) bo, xweşhal ebom komekit bikem. Be cégey “try” baye búşít “té koşín”: “belé zortir té ekoşim taku elifbéke fere bum”. :)

*Eyheyhey!!! Min wem zaní ewişít “çeplaxe ekutim”! Íse zaním ewişí “çeple kutandin” :lol: ! Le Sine éme ewişím “çep kutandin”.


Soraní Başur yejhin "éme" bes le malo min yejhim "yema" :D

Ziwaní Kurdí hemu rengeye, ziwanékí zor xosha.
Image
User avatar
KurdiBoy
Shermin
Shermin
 
Posts: 134
Joined: Mon Jul 14, 2008 12:34 am
Location: Canada
Highscores: 0
Arcade winning challenges: 0
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nationality: Kurd

Re: just a little test

PostAuthor: Emanoelkurdistani » Fri Oct 17, 2008 11:27 am

@ Kak Síver
Sipas birakem kak Síver bo hemú píyare ú múhebbetit. Naweket zor zor cúwane bira, zor!!

Zor píyaret heye birakem, éme ú hemú şwénekaní díkey Kurdistaníş çawerwaní pétexte şírínekeman, Hewlérín.

Kak Síver le zaraway émeş da wişe Tatikí (Erebí) ú Farsíyekan hen, bellam emin xom her firr (hez) le be kar hénanyan nakem. Zarawakaní hemú şwénekaní Kurdistan, le Séwasí bakúr, ta Kerkukí başúr, ú Bícarí rojhelat ú Erfríní rojawa, serçaweyekí mezin ú be péz ú samandarin bo be dest hénaní zimanékí yekgirtúy Kurdí.
Bo “kitab”/”kitéb”, “pertok”íş be kar dehénin ke wişeyekí pakijí (palawtúy) Kurdí ye. “Defter” le bineret (esl) da wişeyekí Aramí ye ke le zimaní Pehlewíyewe (Éraní Nawín) çúwete naw zimaní Tatikí (Erebí). Bellam “ténús” ya “tíyanús” wişeyekí cúwan e. Gerçí tenanet hendék be karí dehénin bellam zor rewşxweşim (xweşhalim) ke éwe em wişe pakijtane heye, l’emew lawe miníş em wişe be kar dehénim. Le barey (babetí) yarmetí ú komek bo be kar hénan ú zaníní wişe pakije Kurdíyekan ta ew céga wa bitwanim hem le rajey (xizmetí) to da birakem.

Eré birakem, le naw bin-zarawakaní (sub-dialects) Soraní da her wekú hemú bin-zarawakaní zarawakan díke, cíyawazí heye. Her em cíyawazíyane búwete hokarí samandarí zimaní Kurdí ke éme ebé be baştirín şéwe em derfete giringe be kar bihénín.

Rast e kake. Típí ú elífbay Latíní her şitékí genij (xirap) níye. Her nebé le típí Tatikí (Erebí) baştir ú asantir e.

@ Kak Kurdiboy

Rasí íwe le Ser Pél Zehaw, wişey “pirme”tan hes? Le Erdellaní da “pirme” ango (yaní) “gíryan”, “girístin”.
But when the prayer is over then disperse abroad in the land and seek the grace of God, and remember God much, that you may be successful.
User avatar
Emanoelkurdistani
Shermin
Shermin
 
Posts: 288
Joined: Fri Feb 09, 2007 7:37 am
Highscores: 0
Arcade winning challenges: 0
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Nationality: Kurd

Re: just a little test

PostAuthor: KurdiBoy » Fri Oct 17, 2008 9:33 pm

Emanoelkurdistani wrote:@ Kak Kurdiboy

Rasí íwe le Ser Pél Zehaw, wişey “pirme”tan hes? Le Erdellaní da “pirme” ango (yaní) “gíryan”, “girístin”.


éme le ser pel zehaw yejhin firmésk(le english péy alén tears)
Image
User avatar
KurdiBoy
Shermin
Shermin
 
Posts: 134
Joined: Mon Jul 14, 2008 12:34 am
Location: Canada
Highscores: 0
Arcade winning challenges: 0
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nationality: Kurd

Re: just a little test

PostAuthor: Emanoelkurdistani » Fri Oct 17, 2008 9:51 pm

KurdiBoy wrote:
Emanoelkurdistani wrote:@ Kak Kurdiboy

Rasí íwe le Ser Pél Zehaw, wişey “pirme”tan hes? Le Erdellaní da “pirme” ango (yaní) “gíryan”, “girístin”.


éme le ser pel zehaw yejhin firmésk(le english péy alén tears)


Aha, pes be "cry" eyjhin "firmésk rijandin"? émesh be "tear" eyjhím "firmésk".
But when the prayer is over then disperse abroad in the land and seek the grace of God, and remember God much, that you may be successful.
User avatar
Emanoelkurdistani
Shermin
Shermin
 
Posts: 288
Joined: Fri Feb 09, 2007 7:37 am
Highscores: 0
Arcade winning challenges: 0
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Nationality: Kurd

Re: just a little test

PostAuthor: KurdiBoy » Sat Oct 18, 2008 3:01 am

Emanoelkurdistani wrote:
KurdiBoy wrote:
Emanoelkurdistani wrote:@ Kak Kurdiboy

Rasí íwe le Ser Pél Zehaw, wişey “pirme”tan hes? Le Erdellaní da “pirme” ango (yaní) “gíryan”, “girístin”.


éme le ser pel zehaw yejhin firmésk(le english péy alén tears)


Aha, pes be "cry" eyjhin "firmésk rijandin"? émesh be "tear" eyjhím "firmésk".


be cry yejhin giryan.

giryan le kurdi başur hatiwe. bawk u daykim le şerrí éraq u éran darchin le ser pel zehaw, rrín bo iraq.
Image
User avatar
KurdiBoy
Shermin
Shermin
 
Posts: 134
Joined: Mon Jul 14, 2008 12:34 am
Location: Canada
Highscores: 0
Arcade winning challenges: 0
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nationality: Kurd

Re: just a little test

PostAuthor: Emanoelkurdistani » Sat Oct 18, 2008 4:58 am

KurdiBoy wrote:
be cry yejhin giryan.

giryan le kurdi başur hatiwe. bawk u daykim le şerrí éraq u éran darchin le ser pel zehaw, rrín bo iraq.


Sipas biralé; şéwzarí gişt şwénekaní Kurdistan şírín e. :)
But when the prayer is over then disperse abroad in the land and seek the grace of God, and remember God much, that you may be successful.
User avatar
Emanoelkurdistani
Shermin
Shermin
 
Posts: 288
Joined: Fri Feb 09, 2007 7:37 am
Highscores: 0
Arcade winning challenges: 0
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Nationality: Kurd

Re: just a little test

PostAuthor: KurdiBoy » Sat Oct 18, 2008 5:49 am

Emanoelkurdistani wrote:
KurdiBoy wrote:
be cry yejhin giryan.

giryan le kurdi başur hatiwe. bawk u daykim le şerrí éraq u éran darchin le ser pel zehaw, rrín bo iraq.


Sipas biralé; şéwzarí gişt şwénekaní Kurdistan şírín e. :)

MSNit heye?
Image
User avatar
KurdiBoy
Shermin
Shermin
 
Posts: 134
Joined: Mon Jul 14, 2008 12:34 am
Location: Canada
Highscores: 0
Arcade winning challenges: 0
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nationality: Kurd

Re: just a little test

PostAuthor: Emanoelkurdistani » Sat Oct 18, 2008 6:34 am

KurdiBoy wrote:
Emanoelkurdistani wrote:
KurdiBoy wrote:
be cry yejhin giryan.

giryan le kurdi başur hatiwe. bawk u daykim le şerrí éraq u éran darchin le ser pel zehaw, rrín bo iraq.


Sipas biralé; şéwzarí gişt şwénekaní Kurdistan şírín e. :)

MSNit heye?


Newella birakem. Her chat nakem.
But when the prayer is over then disperse abroad in the land and seek the grace of God, and remember God much, that you may be successful.
User avatar
Emanoelkurdistani
Shermin
Shermin
 
Posts: 288
Joined: Fri Feb 09, 2007 7:37 am
Highscores: 0
Arcade winning challenges: 0
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Nationality: Kurd

Re: just a little test

PostAuthor: KurdiBoy » Sat Oct 18, 2008 9:24 pm

Emanoelkurdistani wrote:
Newella birakem. Her chat nakem.


oh mishkeelay nya :D
Image
User avatar
KurdiBoy
Shermin
Shermin
 
Posts: 134
Joined: Mon Jul 14, 2008 12:34 am
Location: Canada
Highscores: 0
Arcade winning challenges: 0
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nationality: Kurd

Previous

Return to Chat Kurdi

Who is online

Registered users: Bing [Bot], Google [Bot], MSN [Bot]

cron
x

#{title}

#{text}